Sähköinen taloushallinto

Sähköisten palveluiden avulla asiakkaalla on apuna aina ajantasainen tieto yrityksen todellisesta taloustilanteesta. Asiakkailla on mahdollisuus ajasta ja paikasta riippumatta seurata yrityksen tilannetta erilaisten tulosteiden ja tunnuslukujen avulla. Asiakkaan koko taloushallinto on mahdollista hoitaa pilvipalveluna, jolloin kaikki materiaali on sähköisessä muodossa eikä paperilla olevia tositteita tai dokumentteja tarvitse säilyttää ollenkaan. Näin pääset mapeista eroon!